Muskulu-irabazirako dieta

Lehenengo eguna

Bigarren eguna

Hirugarren eguna

Laugarren eguna

Bostgarren eguna

Seigarren eguna